Označení číselníku (souboru) v DS

LCLPSLAB

Název číselníku (souboru) v DS

Spolupracující laboratoře.

Menu v  v programu ČLP

Číselníky - Lokální číselníky

Označení v  menu v programu ČLP

Spolupracující laboratoře

Využívá se v blocích DS

-

Struktura číselníku

 popis struktury číselníku [LCLPSLAB]

Obsah číselníku

číselník je dodáván prázdný, naplní jej až uživatel

Poznámka

 

 

Popis: