Číselník specifikací procedur [NCLPSP]

KLIC16                 Jednoznačný klíč pro DS - složení KLIC + KLICSP

KLIC                      Klíč (char 8) - klíč procedury, ke které se specifikace váže /z číselníku NCLPPROC/

KLICSP Klíč SP (char 8) - klíč procedury z množiny specifikací k proceduře uvedené /KLIC/

KODSP Kód SP (hodnota) (char 8) - zkratka

N32SP                   Název SP do sestav (char 32) - název do sestav a textů a dokumentů v ”SLP”

N55SP                   Plný název SP (char 55) - plný název pro názvy textů a dokumentů v “SLP”

PORADISP          Pořadí SP (char 6) - logické pořadí v seznamu specifikací

 

Součást číselníku procedur - [NCLPPROC].

 

... bude ještě diskutováno, úpravy jsou možné - není dosud využíváno