Specifikace mikrobiologických materiálů [NCMPSPM]

 

KLIC16                 Jednoznačný klíč pro DS - složení KLICSYST + KLIC

KLIC                      Klíč specifikace (char 8)

KLICSYST           Klíč odpovídajícího systému SYST, na který je navázaná specifikace (char 8)

KOD                       Kód specifikace (hodnota) (char 8)

N32                        Název specifikace do sestav (char 32)

N55                        Plný název specifikace (char 55)

PORADI                Pořadí v číselníku specifikací (char 6) - logické pořadí v seznamu

Poznámka:

Číselník je fiktivní, je vytvořen pouze pro potřebu DS z číselníku NCLPSYST.

(V této podobě je navázán na číselník systémů pro mikrobiologii [NCMPSYST], který vychází z číselníku systémů [NCLPSYST].)