Označení číselníku (souboru) v DS

NCLPKOMP

Název číselníku (souboru) v DS

Číselník komponent

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Komponenty

Využívá se v blocích DS

viz nazvy a číselník [NCLPPOL]

Struktura číselníku

popis struktury číselníku NCLPKOMP

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPKOMP

(zde se zobrazuje jen úzký orientační výběr údajů)

Poznámka

obsahuje i lokální názvy

 

Popis:

Z tohoto číselníku mohou IS přebírat příslušné názvy.

Základní název je duplicitně uložen do číselníku NCLPPOL.

V programu ČLP i systému SLP jsou k dispozici další údaje i informace.

Fakultativně mohou být uváděny příslušné lokální názvy používané v LIS (pak se LIS musí postarat o potřebnou distribuci číselníku příslušným uživatelům).