OSN-SAbstraktOSN-E

Sexuální hormony vázající globulin je specifický transportní glykoprotein.

 

OSN-STerminologieOSN-E

SHBG, sex hormone binding globulin, sexuální hormony vázající globulin

 

OSN-SSynonymaOSN-E

SHBG, globulin vázající pohlavní hormony

TEBG, testosteron-estrogen vázající globulin

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

SHBG má molekulovou hmotnost asi 90 kDa. Jeho syntéza probíhá v játrech. Při elektroforéze se pohybuje v oblasti beta- globulinů.  

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

SHBG je transportním proteinem testosteronu, dihydrotestosteronu (DHT), estradiolu, estriolu, estronu, dihydroepiandrosteronu (DHEA). Pokud jsou hormony navázané na SHBG, nejsou biologicky aktivní a SHBG slouží jako jejich rezervoár.

Největší afinitu SHBG vykazuje pro dihydrotestosteron (poločas disociace asi 43 s) a testosteron (poločas disociace asi 12s). Přibližně 1 – 2 %  produkce testosteronu zůstává v biologicky aktivní podobě, tedy není vázáno ani na SHBG, ani na albumin. Albumin má sice pro testosteron a další uvedené hormony velikou vazebnou kapacitu, ale na rozdíl od SHBG je mnohem méně specifický. Albumin má také asi 100krát nižší afinitu k pohlavním hormonům než SHBG. Tudíž jsou hormony pro cílové tkáně snáze dostupné z komplexu hormon-albumin.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

SHBG je syntetizován v játrech.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

SHBG transportuje pohlavní steroidy k cílovým buňkám v celém těle.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

Biologický poločas SHBG je 7 dní.

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

Hladinu SHBG zvyšují estrogeny endogenního (těhotenství) i exogenního původu (substituční terapie). Koncentrace SHBG v séru je také ovlivňována thyroidálními hormony.

Naopak androgeny ať již endogenního či exogenního původu snižují koncentraci SHBG v séru.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

·         Muller M., Grobbee D.E., den Tonkelaar I., Lamberts S.W., van der Schouw Y.T.: Endogenous sex hormones and metabolic syndrome in aging men, Clin.Endocrinol Metab., 2005 May, 90(5):2618-23.

·         Mendel C.M.: Rates of dissociation of sex steroid hormones from human sex hormone-binding globulin: a reassessment, J.Steroid Biochem.Mol. Biol., 1990 October, 37(2):251-5.

·         Skalba P., Korfanty A., Mroczka W., Wojtowicz M.: Changes of SHBG concentrations in postmenopausal women, Ginekol.Pol. 2001December, 72(12A):1388-92.

·         Nussey S.S, Whitehead: Transport, metabolism and actions of androgens, Endocrinology, BIOS Scientific Publishers, Ltd, 2001.

·         Murray R.K., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell V.W.: Harperova biochemie, H&H, Praha 2001, ISBN 80-7319-0 03-6.

·         Masopust J.: Klinická biochemie, Požadování a hodnocení biochemických vyšetření, Karolinum, Praha, 1998, ISBN 80-7184-649-3.

 

OSN-SAutorské poznámky

Marcela Melčáková