OSN-SAbstraktOSN-E

 

OSN-STerminologieOSN-E

 

OSN-SSynonymaOSN-E

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Trombin generační test (TGT)

Generace trombinu je klíčový proces krevního srážení. Běžně užívané testy APTT/PT dávají informaci pouze o první fázi hemostatického procesu, kdy se generuje cca 5% celkového trombinu. Trombinogram charakterizuje množství vznikajícího trombinu v plazmě pacienta v čase a je tudíž obecným fyziologicky funkčním testem tromboticko-hemostatického systému. Křivka je charakterizována fází iniciační, propagační a terminální. Lze říct, že zpožděná generace upozorňuje na riziko krvácení, nedostatečně kontrolovaná generace trombinu naopak na zvýšené riziko trombózy. Výhodou je, že test může být prováděn z plné krve nebo z plazmy bohaté na trombocyty.

 

Klinický význam: TGT měří jak trombofilní tak krvácivou tendenci, může být použit k získání kompletního obrazu hemostatického systému, k monitorování krvácivých stavů nebo trombofilního onemocnění (např. deficit antitrombinu), stejně jako k monitorování léčby jak antikoagulační (kumariny i hepariny – UFH, LMWH), tak substituční u hemofiliků nebo von Willebrandovy choroby.

 

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E