Mangan v plazmě

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

V krevní plazmě je mangan vázán na alfa-2-makroglobulin a na transferin. Hodnoty Mn v krvi jsou značně variabilní. Tato variabilita je dána především intraindividuálními rozdíly.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Sérum 

0,55 - 13,75

μg/l

10 - 250

nmol/l

Plná krev

3,85 - 24,2

μg/l

70 - 440

nmol/l

Moč

1,1 - 500

μg/den

20 - 910

nmol/den

Vlasy

67,6 - 348,4

μg/kg

1,8 - 38

μmol/kg

 

(WHO 1996)

Sérum

0,5 - 1,0

μg/l

9 - 18

nmol/l

Plná krev

8 - 12

μg/l

145 - 218

nmol/l

Moč

0,5 - 2,0

μg/den

9 - 36

nmol/den

Mléko

3 - 10

μg/l

54 - 182

nmol/l

Játra

1000 - 2000

μg/kg

18 - 36

µmol/kg

Vlasy

500 - 1500

μg/kg

9 - 27,3

μmol/kg

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Při odběru vzorků i jejich dalším zpracování je riziko kontaminace, je nutno využívat plastový materiál pro stopové prvky„metal free“, pro odběr nesrážlivé krve je jako antikoagulans vhodný heparinát lithný.

 

Ke stanovení je nejčastěji využívána ETA-AAS. Z dalších metod je možno využít ICP-AAS nebo NAA (neutronovou aktivační analýzu).

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Koncentrace Mn v plazmě je využívána ke stanovení deficitu, ale hladina neodpovídá spolehlivě celkovým tělesným zásobám.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

·      World Health Organization: Trace elements in human nutrition and health. 1996, s.

·      Lentner, C.: Geigy Scientific Tables. Volume 3. Physical Chemistry, Composition of Blood, Hematology, Somatometric Data. CIBA-GEIGY, 1984, s.

·      Zadák, Z.: Výživa v intenzivní péči. Grada Publishing a.s., 2002, s.

·      Shils M. E., Olson, J. A., Shike, M., Ross, A. C.: Modern Nutrition in Health and Disease. 9th edition, Williams & Wilkins, 1999, s.

·      Biesalski, H. K. , Grimm, P.: Taschenatlas der Ernahrung. Georg Thieme Verlag Stuttgart, 1999, 342 s.

·      Uderwood, E. J., Suttle, N. F.: The mineral nutrition of livestock. 3rd edition, CABI Publishing, 1999, 614 s.

 

Další informace

·       Stopové prvky

·       Stopové prvky - biochemické funkce

·       Stopové prvky - efekt neadekvátního příjmu

·       Stopové prvky - přepočty

·       Stopové prvky a volné radikály

·       Analýzy stopových prvků

·       Mangan

·       Antidota specifická - přehled

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Alena Pechová, Jaroslava Vávrová

.