OSN-SAbstraktOSN-E

Prealbumin v likvoru, protein ze skupiny tzv. negativních reaktantů akutní fáze, do likvoru proniká v oblasti plexus chorioideus, kde zároveň dochází ke změně jeho antigenní specifity. Za normálních okolností činí koncentrace prealbuminu v likvoru 12-27 mg/l. I v likvoru se jedná o transportní protein - jedná se o komplexní transportní mechanismus pro retinol a hormony tyreoidey.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Proteiny v likvoru

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Protein nutně vyžaduje ověření biologického chování v likvoru na dostatečně rozsáhlém souboru pacientů, což dosud nebylo učiněno.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Za normálních okolností činí koncentrace prealbuminu v likvoru 12 - 27 mg/l.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

V likvoru se chová svébytným způsobem - vzestup jeho koncentrace lze v likvoru pozorovat u některých degenerativních onemocnění CNS. U kompresivních likvorových syndromů spojených s těžkou bariérovou poruchou lze naopak pozorovat snížení koncentrace prealbuminu v likvoru.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Pravel Adam

recenzoval Miroslav Engliš

.