OSN-SAbstraktOSN-E

IgA v likvoru patří mezi významné likvorové imunoglobuliny. Spolu s koncentrací IgG, IgM a albuminu měl by být rutinně stanoven v každém odebraném vzorku likvoru, a to vždy paralelně v likvoru a v séru. Za fyziologických poměrů je v likvoru přítomen (např. ve srovnání s IgG) v dosti nízké koncentraci: 0,2 - 2,4 mg/l.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Proteiny v likvoru

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Za fyziologických poměrů je v likvoru přítomen (např. ve srovnání s IgG) v dosti nízké koncentraci: 0,2 - 2,4 mg/l.

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

Intratekální syntézu IgA lze dokumentovat pomocí Reiberova vztahu - numericky.

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Izoelektrická fokusace ve třídě IgA je sice rovněž možná, jedná se však na rozdíl od fokusace ve třídě IgG o podstatně náročnější metodiku, která v současné době dosud není rutinně používána.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Za různých patologických stavů koncentrace IgA v likvoru stoupá, což je, podobně jako např. u IgG, způsobeno buď přítomností bariérové poruchy, kdy IgA ve zvýšené míře přechází ze séra do likvoru; či jeho intratekální oligoklonální syntézou - autonomní produkcí v likvoru či CNS. Přestup ze séra přes narušenou bariéru se uplatňuje např. v časných fázích některých neuroinfekcí, hnisavých i nehnisavých, a u kompresivních likvorových syndromů, rovněž obvykle u polyradikuloneuritidy Guillain-Barré. K intratekální syntéze IgA dochází u některých parazitárních a mykotických neuroinfekcí, při vývoji mozkového abscesu u hnisavých neuroinfekcí (u rozvinutého mozkového abscesu je však lumbální punkce kontraindikována) a, což je překvapivé, asi u 8 % pacientů s roztroušenou sklerózou; zde však je prakticky vždy přítomna i intratekální syntéza IgG.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Pavel Adam

recenzoval Miroslav Engliš

.