OSN-SAbstraktOSN-E

Alfa-1-kyselý glykoprotein (orozomukoid) v likvoru je významný likvorový parametr, chovající se v likvoru přesvědčivě jako tumorózní marker. Normální koncentrace v CSF činí 1,5 - 4,5 mg/l. V séru se tento protein chová obecně jako reaktant akutní fáze, v likvoru je jeho biologické chování více specifické.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Proteiny v likvoru

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Je velmi pravděpodobné, že hematolikvorová bariéra tento protein do likvoru propouští selektivně podle jeho biologického významu, ne pouze dle funkčního stavu bariéry, charakterizovaného kvocientem Q = Albumin CSF/S. Ve srovnání s jinými likvorovými proteiny není ostatně molekulární váha orozomukoidu nijak velká - 44 000. Selektivní průnik přes bariéru byl již v likvoru dokumentován u několika proteinů, zejména u některých tzv. zánětlivých markerů. Jeho zvažovaná intratekální syntéza nebyla dosud v likvoru přesvědčivě doložena.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Normální koncentrace v CSF činí 1,5 - 4,5 mg/l.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Vzestup koncentrace orozomukoidu v likvoru lze pozorovat u maligních onemocnění CNS, zejména však sekundárních, tedy u metastáz jiných tumorů do CNS, a u tzv. maligních meningeálních koncentrací, kdy jsou pleny a likvorový prostor infiltrovány maligními elementy i bez přítomnosti lokalizované metastázy. Tento jev je velmi častý u hemoblastóz (tzv. Meningitis leucaemica) a u 1/3 pacientů zemřelých na hemoblastózy lze dokumentovat přítomnost maligní leukemické infiltrace plen.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Pavel Adam

recenze Miroslav Engliš.