OSN-SAbstraktOSN-E

Výtěr z uretry lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé součásti nebo vlastnosti materiálu z této anatomické struktury společně s různými patologickými součástmi. Vlastním systémem je získaný materiál, ačkoli název odráží techniku získání tohoto materiálu. Hlavním důvodem pro použití tohoto systému je pátrání po patogenních agens. Vzorek biologického materiálu se odebírá za aseptických podmínek přímo z uretry.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.