OSN-SAbstraktOSN-E

CK(S) lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé složky tohoto enzymu – izoenzymy nebo izoformy. Specifikace v závorce označuje nadřazený systém, označovaný jako supersystém. Supersystémem, ve kterém se enzym nalézá, je v tomto případě sérum.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

Systém nemá anatomický korelát.

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

CK v plazmě

CK - izoenzymy

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

Protože se stanovují složky kreatinkinázy, je nutné zabránit všem změnám, které mohou zvýšit podíl některých izoenzymů. Jedná se zejména o intramuskulární injekce, fyzickou aktivitu a chirurgické výkony na tkáních obsahující jednotlivé izoenzymy CK. Odebírá se žilní krev, stanovuje se celková katalytická aktivita CK v plazmě.

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Vzorkem biologického materiálu, který je pro vyšetřování komponent v tomto systému potřebný, je krev odebraná bez přísady protisrážlivého činidla za účelem získání séra.

Podrobnější údaje o (super)systému sérum včetně způsobu získání biologického materiálu uvádí samostatné heslo.

 

Další enzymy, které se v (super)systému sérum používají jako systémy, jsou

ACP(S) 

ALP(S)

AMS(S)

AST(S)

Laktátdehydrogenáza (sérum)

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

Podíl izoenzymu CK MM se zvýší po svalové zátěži, traumatu svalu (včetně intramuskulárních injekcí), podíl CK BB se může teoreticky zvýšit po mechanickém traumatu prostaty (biopsie, vyšetření per rectum podíl CK BB zřejmě nezvyšuje).

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.