OSN-SAbstraktOSN-E

MCA (mucin-like cancer antigen) je antigen definovaný pomocí monoklonální protilátky b12 (1988). Je to glykoprotein s vysokým obsahem kyseliny sialové. Fyziologicky je produkovaný během těhotenství, u zdravých dospělých žen v epiteliálních buňkách mléčné žlázy a distálních tubulech ledvin. Vysoké hladiny MCA obsahuje i mléko a moč zdravých žen, nad cut-off v séru jsou jeho koncentrace zvýšené především u karcinomu mammy.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Mucin-like cancer antigen, MCA

 

Synonyma

Antigen mucinózních karcinomů

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

MCA v séru

CA 15-3

Nádorové markery

Nádorové markery: časté a méně časté typy

 

Chemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytu

 

Antigen MCA je glykoprotein o vysokém obsahu kyseliny sialové. Molekulová hmotnost je asi 350 kDa. MCA byl definován na podkladě monoklonální protilátky b 12.

 

Role v metabolismu

Není známa

 

Zdroj (syntéza, příjem)

Fyziologicky je  KEY-SMCA produkceKEY-E  pozorována během těhotenství a laktace, kdy jsou jeho koncentrace v séru, v moči a v mléku výrazně vyšší než cut-off zdravých netěhotných a nelaktujících žen.

 

Distribuce v organismu, obsah ve tkáních

Vysoké koncentrace MCA se nacházejí ve tkáni karcinomů mléčné žlázy.

Neznámá.

 

Způsob vylučování nebo metabolismus

Neznám.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

Neznám.

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismy

Neznámy.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Stoop, j.a., Hendricks, J.G., Berebds, D.: Identification of malignant cells in serous effusions usin a panel of monoclonal antibodies Ber-EP4, MCA-b-12 and EMA. Cytopathology, 3, 1992, 297-302.

Kaušitz, J. Rádioimunoanalýza v onkológii. LF UK Plzeň, 1995.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Marta Šimíčková, Miroslava Nekulová

recenzoval Jindřich Macháček