OSN-SAbstraktOSN-E

C-terminální oktapeptid kolagenu typu I., neobsahující příčné vazby, je marker degradace kolagenu. Protilátky proti syntetickému oktapeptidu detegují peptidy obsahující tuto specifickou aminokyselinovou sekvenci.

 

OSN-STerminologieOSN-E

C-terminální oktapeptid kolagenu typu I., neobsahující příčné vazby

 

OSN-SSynonymaOSN-E

CrossLaps, CTx, alfa-CrossLaps (TM)

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

U_CTX U_CTXCR

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

CTx je lineární 8-aminokyselinová sekvence C-terminální části telopeptidu řetězce alfa-1 mezi pozicí C17 (Glu) až C24 (Arg), Glu-Lys-Ala-His-Asp-Gly-Gly-Arg. Lysin na pozici C18 je možné místo tvorby příčných vazeb. Tento oktapeptid (EKAHDGGR) výrobce diagnostických souprav (Osteometer, Dánsko) nazývá "CrossLaps peptide". Proti synteticky připravenému oktapeptidu (CrossLaps peptidu) je připravena polyklonální protilátka, která se používá pro detekci štěpných fragmentů kolagenu je specifickou sekvencí osmi aminokyselin v moči. Nově je popsána modifikace ELISA metody s monoklonální protilátkou (MAbA7) značená peroxidázou, která s dosud používanou metodou s polyklonální protilátkou dobře koreluje (r=0,93), ale není s ní identická (Fledelius, 1997).

 

Hlavním rozdílem proti metodě NTx je lineární povaha oktapeptidu, který umožňuje existenci příčných vazeb, které ale nejsou předmětem detekce. Navíc senzitivita umožňuje stanoveí v moči i séru (NTx je možné využívat pouze pro stanovení v moči).

 

Molekula aspartátu je zdrojem dvou izomerů (EKAHD-alfa-GGR a EKAHD-beta-GGR, peptidická vazba na alfa- nebo beta-karbonylové skupině, tedy alfaAsp-Gly, čili alfaCTx, nebo betaAsp-Gly, čili betaCTx). Beta-izomér je detegován protilátkou soupravy CrossLaps Osteometer, u nemocných s M. Paget stoupá v moči koncentrace alfa-izoméru. Při interpretaci je nutné vzít v úvahu možné (a různě vyjádřené) konverze mezi alfa-formou a beta-formou.

 

Poměr alfaCTx/betaCTx v moči je v porovnání s dospělými vyšší v dětském věku a poměr se snižuje se stářím kosti tím, že stoupá izomerizace do formy betaAsp-Gly.

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Štěpný produkt kolagenu typu I. bez dalších fyziologických funkcí.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Oktapeptid pochází z kolagenu typu I., z C-terminální nehelikální oblasti.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

Renální eliminace.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Fledelius, C., Kolding, I., Qvist, P., Bonde, M., Hassager, C., Reginster, J.Y., Hejgaard, J., Frookiaer, H., Christiansen, C.: Development of a monoclonal antibody to urinary degradation products from the C-terminal telopeptide alpha 1 chain of type collagen. Application in an enzyme immunoassay and comparison to CrossLaps ELISA. Scand. J. Clin. Lab. Invest., 57, 1997, č. 1, s. 73 - 83.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E