OSN-SAbstraktOSN-E

IgG index charakterizuje vztah mezi koncentrací IgG ve dvou různých systémech. Nejčastěji se používá pro posouzení přítomnosti intrathekální syntézy IgG, resp. pro vyloučení poruchy hematolikvorové bariéry jako příčiny zvýšení IgG v likvoru. V tomto případě se vyšetřuje hmotnostní koncentrace IgG v mozkomíšním moku a plazmě (séru).

 

OSN-STerminologieOSN-E

Definice IUPAC/IFCC: Pt--IgG, relative mass concentration (Csf/P) = ? (1.0)

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Index IgG

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Proteiny v likvoru

 

OSN-SPředpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

Odběr:

Likvor: Odebírá se mozkomíšení mok za standardních podmínek, mok kontaminovaný více než 100 erytrocytů v mikrolitru nelze použít.

Plazma (sérum): krev odebraná nalačno pokud možno současně s odběrem moku

 

OSN-SPotřebné vstupní údajeOSN-E

Hmotnostní koncentrace IgG v likvoru a plazmě (séru).

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

CSF_IGG/P_IGG, CSF_IgG v mg/l, P_IgG (případně S_IgG) v g/l.

 

OSN-SOmezení výpočtuOSN-E

Likvor s příměsí krve, za hranici se považuje početní koncentrace erytrocytů nad 100 v µl moku.

 

OSN-SReferenční mezeOSN-E

Samostatné referenční meze nemají smysl, index se používá jako vstupní parametr pro Reiberův graf. Referenční meze jsou proto závislé na albuminovém indexu a určuje je funkce y = 0,4 * x - 1, kde y je IgG index (CSF_IGG/P_IGG) a x je albuminový index (CSF_Albumin/P_Albumin*1000).

 

OSN-SVýznam ve stavu zdraví, fyziologické údajeOSN-E

Vzhledem k možnosti získání likvoru u zdravých osob nejsou tyto údaje k dispozici. Fyziologické údaje se odvozují z hodnot pacientů s chorobami, u nichž se předpokládají fyziologické poměry v likvoru.

 

OSN-SVýznam ve stavu nemoci, patofyziologické a patobiochemické údajeOSN-E

Koncentrace IgG v likvoru je zvýšena jak při lokální (intrathekální) syntéze, tak při přesunu z plazmatického kompartmentu při poruše hematolikvorové bariéry. Hodnocení přítomnosti intrathekální syntézy IgG je založeno na vztahu mezi koncentrací IgG a albuminu v mozkomíšním moku a plazmě (séru). Samotný IgG index má proto jen omezené použití.

 

Zvýšení intrathekální syntézy IgG spolu s přítomností oligoklonálních pruhů je typické pro roztroušenou sklerózu a příbuzná chronické zánětlivá onemocnění CNS, může být také v rámci stavů se současně porušenou hematolikvorovou bariérou, jako jsou například akutní zánětlivé procesy CNS s imunitní odpovědí. Ke zvýšení IgG indexu, který ovšem nesvědčí pro imunitní odpověď, může dojít také při masivní poruše hematolikvorové bariéry.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Hershey, L.A., Trotter, J.L.: The use and abuse of the cerebrospinal fluid Igg profile in the adult: A practical evaluation. Ann. Neurol., 8, 1980, 426 - 434.

Hishe, E.A.H., Tutuarima, J.A., Wolters, E.Ch., Trotsenburg, L. van, Eyk, V.W.van, Bos, J.D., Albert, A., Helm, H.J. van der.: Cerebrospinal fluid Igg and Igm indexes as indicators of active neurosyphilis. Clin. Chem., 34, 1988, č. 4, s. 665 - 667.

Lefvert, A.K., Link, H.: Igg production within the central nervous system: A critical review of proposed formulae. Ann. Neurol., 17, 1985, 13 - 20.

Reiber, H.: The discrimination between different blood-CSF- barrier dysfunctions and inflammatory reactions of the CNS by a recent evaluation graph for the protein profile of cerebrospinal fluid. J. Neurol., 224, 1980, 89 - 99. Rifai, N.,

Whicher, J.T.: The role of immunoglobulin assays in clinical medicine. Ann. Clin. Biochem., 21, 1984, s. 461 - 466.

Wick, M., Huber, M., Fateh-Moghadam, A.: Isoelektrische Fokussierung von Liquor und Serum zum Nachweis von oligoklonalem IgG. Pharmacia LKB, 1990.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor, Pavel Adam

 

.