OSN-SAbstraktOSN-E

Kalcitriol v plazmě se stanovuje pro diferenciální diagnostiku kostních chorob (rachitis, poruchy příštitných tělísek, kostní choroba při onemocnění ledvin).

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Kalcitriol

 

OSN-E

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

 

Zvýšené hodnoty:

·         iatrogenně (málo časté vzhledem ke krátkému poločasu 3 hodiny)

·         sarkoidóza (extrarenální syntéza)

·         hyperparathyreoidismus (primární, při sekundárním mohou být hladiny různé, protože se objevuje často jako důsledek deficitu vitaminu D)

 

Snížené hodnoty:

·         selhání ledvin (důvodem je vlastní úbytek ledvinového parenchymu, hyperfosforémie a snížené hladiny 25-OH-D

·         hypoparathyreoidismus (chybí PTH jako stimulátor tvorby)

·         rachitis při tumorech (neznámý mechanismus)

 

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor